خانهمحصولات و فعالیت هاصنایع فولاد سازیانواع پاتیل های حمل سرباره و طرح مذاب
 • slide-01
 • slide-02
 • slide-03
 • slide-04
 • slide-05
 • slide-06
خطا
 • حذف با شکست colorize40eb3975902ae724acbfeedf620121faffffff80548722.png
 • حذف با شکست colorize40eb3975902ae724acbfeedf620121faffffff80548722.png
 • حذف با شکست fa221b054ff7a676131edfc6db8c9b5e.css
 • حذف با شکست f1c6b9d82a8b93109677481783a02897.css
 • حذف با شکست 96fd051ae66b25de0205830b03680d21.css
 • حذف با شکست 84c9b46c5c1ae91c5d0f0c05a06030b6.css
 • حذف با شکست 40719180d5c377b123133c4e1ae90a3e.js
 • حذف با شکست ecb8d483bfe7705001e8b503e031ab74.js

انواع پاتیل های حمل سرباره و طرح مذاب

کارفرمایان: فولاد خوزستان، فولاد مبارکه اصفهان، فولاد سبا، ذوب آهن اصفهان، فولاد آلیاژی اصفهان
توضیحات: از جنس فولادهای مقاوم در برابر خزش برای شرکت های فولاد خوزستان، فولاد سبا، فولاد مبارکه و ذوب آهن با ظرفیت های مختلف از m3 5 تا m3 19 با وزن خام 7 الی 32 تن تولید و جهت حمل سرباره ی کوره های قوس التریک، کنورتور و کوره بلند به انبار سرباره با ماشین های مخصوص به کار می رود.

نام قطعه وزن (کیلوگرم) ظرفیت (m3) جنس
پاتیل طرح مذابی 17000 14 فولادکم­کربن
پاتیل حمل سرباره 32000 19 فولادکم­کربن
پاتیل حمل سرباره 25000 14 فولادکم­کربن
پاتیل حمل سرباره 27000 16 فولادکم­کربن
پاتیل حمل سرباره 17000 16 فولادکم­کربن
پاتیل حمل سرباره 7000 5 فولادکم­کربن

برو بالا