خانهامکانات و تجهیزاتریخته گری و عملیات حرارتی
 • slide-01
 • slide-02
 • slide-03
 • slide-04
 • slide-05

ریخته گری و عملیات حرارتی

art-01

کوره ذوب القایی

 • با ظرفیت 10 تن مذاب با فرکانس شبکه به تعداد 2 دستگاه ساخت INDUCTOTHERM انگلستان
 • با ظرفیت 1 تن مذاب به تعداد 4 دستگاه ساخت INDUCTOTHERM انگلستان
 • با ظرفیت 250 کیلوگرم مذاب با فرکانس متوسط به تعداد 2 دستگاه ساخت INDUCTOTHERM انگلستان

پلانت تولید CO2

جهت تولید گاز CO2 برای قالبگیری قطعات با ظرفیت 75 کیلوگرم در ساعت

خط احیای ماسه

جهت بازیابی و احیای ماسه جهت ریخته گری

کوره عملیات حرارتی

در ظرفیت های زیر:

 • با ظرفیت 2 تن و ابعاد 2×1×2 متر
 • با ظرفیت 10 تن و ابعاد 3×2×4 متر
 • با ظرفیت 30 تن و ابعاد 2×5 و 2×6 متر
 • با ظرفیت 100 تن و ابعاد 6×8×12 متر

برو بالا