خانهمحصولات و فعالیت هاصنایع نفت و گاز و پتروشیمیقطعات توربو کمپرسورهای گاز
 • slide-01
 • slide-02
 • slide-03
 • slide-04
 • slide-05
 • slide-06
خطا
 • حذف با شکست colorize40eb3975902ae724acbfeedf620121faffffff80548722.png
 • حذف با شکست colorize40eb3975902ae724acbfeedf620121faffffff80548722.png
 • حذف با شکست fa221b054ff7a676131edfc6db8c9b5e.css
 • حذف با شکست f1c6b9d82a8b93109677481783a02897.css
 • حذف با شکست 96fd051ae66b25de0205830b03680d21.css
 • حذف با شکست 84c9b46c5c1ae91c5d0f0c05a06030b6.css
 • حذف با شکست 40719180d5c377b123133c4e1ae90a3e.js
 • حذف با شکست ecb8d483bfe7705001e8b503e031ab74.js

قطعات توربوکمپرسورهای گاز

کارفرمایان: شرکت O.T.C، شرکت TCMFG
توضیحات: شامل بیرینگ هوزینگ، نازل های ورودی و نازل های خروجی از جنس فولادهای مقاوم در برابر فشار و خوردگی برای شرکت های O.T.C و T.C.M.F.G تولید شده است.

نام قطعه

وزن(کیلوگرم)

جنس

بیرینگ هوزینگ

120-60

فولاد کربنی

نازل ها

1600-600

فولاد کربنی

برو بالا