خانهمحصولات و فعالیت هاصنایع ماشین سازیقطعات ماشین آلات خط تولید آجر و سفال
 • slide-01
 • slide-02
 • slide-03
 • slide-04
خطا
 • حذف با شکست colorize40eb3975902ae724acbfeedf620121faffffff80548722.png
 • حذف با شکست colorize40eb3975902ae724acbfeedf620121faffffff80548722.png
 • حذف با شکست fa221b054ff7a676131edfc6db8c9b5e.css
 • حذف با شکست f1c6b9d82a8b93109677481783a02897.css
 • حذف با شکست 96fd051ae66b25de0205830b03680d21.css
 • حذف با شکست 84c9b46c5c1ae91c5d0f0c05a06030b6.css
 • حذف با شکست 40719180d5c377b123133c4e1ae90a3e.js
 • حذف با شکست ecb8d483bfe7705001e8b503e031ab74.js

قطعات ماشین آلات خط تولید آجر و سفال

کارفرمایان: کارخانجات تولید آجر و سفال
توضیحات: از جمله قطعات ماشین آلات خط تولید آجر و سفال که به صورت مداوم در مجموعه فولاد اخگردر حال تولید می باشد می-توان به چرخد نده های گیربکس، حلزون های اکسترود و سایر متعلقات از جنس فولاد کربنی اشاره نمود. این قطعات در ماشین آلات خط تولید آجر در قسمت گیربکس که خاک آجر را به حالت خمیری و سپس شمش آجر تبدیل می کند و همچنین سایر بخش های خط به کار می رود.

نام قطعه وزن (کیلوگرم) جنس
چرخ­ دنده پرس 1000 فولاد کربنی
چرخ­ دنده پینیون 150-50 فولاد کربنی
چرخ­ دنده دوبل پرس 80 فولاد کربنی
قالب فشار پرس 650 فولاد کربنی
یاتاقان­های پرس 500-50 فولاد کربنی
مخروطی غلتک 110 فولاد کربنی
حلزونی­ های اکسترود 85-35 فولاد کربنی

برو بالا