خانهمحصولات و فعالیت هاصنایع سیمان و معادن
 • slide-01
 • slide-02
 • slide-03
 • slide-04
 • slide-05

صنایع سیمان و معادن

انواع چرخ دنده های کارخانجات سیمان

انواع چرخ دنده های کارخانجات سیمان

کارفرمایان: سیمان سپاهان، سیمان اصفهان، سیمان عمران پارس، شرکت لیکاتوضیحات: شامل چرخ دنده های (CROWN WHEEL) عمدتاًاز جنس فولادهای کربنی کروم مولیبدن دار به سفارش شرکت های سیمان اصفهان، سیمان سپاهان،...

بيشتر بخوانيد

سایر قطعات کارخانجات سیمان و معادن

سایر قطعات کارخانجات سیمان و معادن

کارفرمایان: سیمان سپاهان، سیمان اصفهان، سیمان عمران پارس، سیمان گرگان، سیمان اردستان، سیمان جوین، شرکت لیکا، سایر کارخانجات سیمان و معادنتوضیحات: از این قطعات می توان به زره های مختلف...

بيشتر بخوانيد
خطا
 • حذف با شکست colorize40eb3975902ae724acbfeedf620121faffffff80548722.png
 • حذف با شکست colorize40eb3975902ae724acbfeedf620121faffffff80548722.png
 • حذف با شکست fa221b054ff7a676131edfc6db8c9b5e.css
 • حذف با شکست f1c6b9d82a8b93109677481783a02897.css
 • حذف با شکست 96fd051ae66b25de0205830b03680d21.css
 • حذف با شکست 84c9b46c5c1ae91c5d0f0c05a06030b6.css
 • حذف با شکست 40719180d5c377b123133c4e1ae90a3e.js
 • حذف با شکست ecb8d483bfe7705001e8b503e031ab74.js
برو بالا